Xin liên hệ (tại đây)

Add: Km 89 Quốc Lộ 5, An Dương, TP Hải Phòng - Phone: 0983.970.645 -  0225.883.8100
Mã số thuế:  0201314944  Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh - Email: manh.aclasswindow@gmail.com